Stichting BNS Team foto
van links naar rechts > Katy, Roos, Bianca

De organisatie

BNS is een kleinschalige en betrokken organisatie. We staan dicht bij onze huurders, persoonlijk en gericht op een goede dienstverlening. Het kantoor van BNS is gevestigd in het hoofdgebouw op het terrein. Ons uiteindelijke doel: zorgen voor een fijne woonomgeving.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid. Het bestuur houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting en is eindverantwoordelijk. Het bestuur wordt ondersteunt door de collega’s van kantoor BNS-Erfgoed. Contact met het bestuur verloopt via het BNS kantoor.

Kantoor en secretariaat van BNS

De medewerkers op het BNS kantoor zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden en vormen het aanspreekpunt voor de bewoners en woningzoekenden. Graag stellen we deze medewerkers kort aan u voor:

  • Bianca van Schooneveld
    houdt zich als Woonservicemedewerker bezig met alle taken rondom inschrijving wachtlijst, woningtoewijzing, verhuur en klein onderhoud.
  • Roos Hartman
    is Communiteitscoördinator en houdt zich binnen BNS bezig met mantelzorg begeleiding voor onze bewoners.
  • Katy Vente
    is onze Administrateur en verantwoordelijk voor de financiële administratie.

Technische Dienst

Edwin is onze collega van de technische dienst. Samen met een aantal vaste vaklieden voert Edwin het dagelijks onderhoudswerk uit aan de woningen en de reparatieverzoeken. Hij houdt zich ook bezig met de voorbereiding van het planmatig onderhoud. Specialistische en grotere karweien worden aan derden uitbesteed.Stichting BNS Technische dienst